Vysoušení zdí

V rámci komplexních sanací běžnému uživateli nabízíme také odvlhčení a vysušení staveb v rámci odstranění škod po záplavách a povodních, nebo nejčastěji po vodovodní havárii, či vytopení bytu.

Vysoušení staveb se provádí bez vlivu na jeho statiku a samozřejmostí je komplexnost služby jako nanesení sanační omítky, odvětrání interiéru, odstranění plísní atd. Z dostupných technologií se používá mikrovlnné vysoušení, sálavé panely, kondenzační vysoušeče.

Mikrovlnné vysoušení

Jedná se o jednorázové vysušení zdiva, které zajišťuje spolehlivé a rychlé řešení snížení vlhkosti stavby. Vhodné je pro použití v domech a bytech, různých typů tloušťky a druhů zdiva.

Sálavé panely

Princip sálavého panelu spočívá v práci s teplotním spádem a rozdílem relativních vlhkostí vzduchu. Doporučujeme zajistit mírné, ale dobré odvětrání místnosti. Sálavý panel vysuší plochu, kterou ohřívá. Sanace zdiva funguje na principu, kdy vlhkost postupuje k teplejšímu povrchu a vystupující vodní páry jsou v prostoru mezi sálavým panelem a zdivem rychle odvedeny do prostoru. 

Vhodné jsou zejména pro suterénní prostory a spodní stavby. 

Kondenzační vysoušeče

Jedná se o průmyslové přístroje k snížení vlhkosti a zamezení výskytu plísní, které mají různou účinnost dle typu a charakteru stavby.